En allsidig leverandør med god erfaring


Er en takentreprenør som har levert taktekking og membranløsninger siden 1975. Bedriftens ansatte innehar alle de nødvendige fagbrev og sertifikater og vi er en mesterbedrift. Med et godt renommé som en service og kvalitetsorientert aktør, leveres våre tjenester til både Privatpersoner, Borettslag, Sameier, Større eiendomsbesittere, Entreprenører, Konsulenter og Arkitekter.
Vi er en allsidig leverandør med god erfaring fra mange typer bygg og anleggsprosjekter der godt, tradisjonelt håndverk preger alle våre arbeider. Vi har også eget Blikkenslagerverksted. Vi leverer taktekkinger og membraner med Asfalt eller PVC-belegg. Materialvalg og materialenes egenskaper, i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder, gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.

Les mer om oss

Eidsvoll Taktekking AS utfører tak- og membrantekninger med asfalt-belegg og/eller PVC-belegg. Dessuten legger vi taktekninger av shingel, takstein, stålpanner, ståplater, skifer m.m


Våre tjenester

Våre
tjenester


Taket er bygningens mest utsatte konstruksjonsdel. Feilaktig valg av eller bruk av komponenter som inngår i takkonstruksjonen kan få svært alvorlige konsekvenser.

Eidsvoll Taktekking AS har lang erfaring og høy kompetanse innen alle aspekter ved tak- og membrantekking. Våre leverandører leverer velprøvde materialer og komponenter med høy kvalitet. Materialvalg og materialenes egenskaper i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder, gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.


Les mer om oss